+421 949 187 337

Rozlišujeme tiež medzi rôznymi kvalitami stavebného dreva. Na strešnú krytinu by sa malo používať len vybrané drevo triedy I! Drevo napadnuté hmyzom a hubami po 5 až 10 rokoch zhnije a jeho životnosť sa drasticky zníži! Náklady na opravu strešnej konštrukcie sú oveľa vyššie ako dodatočné náklady na kúpu kvalitnej strechy!

Vyhlásenia o parametroch reziva: pre pevnostnú triedu C18 a C24!