+421 949 187 337

BSH hranoly sú štvorstranne hobľované, lamelovo zlepené a pozdĺžne spojené hranoly z vysušeného reziva.

Použite

  • Podporné konštrukcie s veľkými rozpätiami a zaťaženiami a nízkou hmotnosťou.
  • Konštrukcie, pri ktorých sa kladie dôraz na vysokú rozmerovú stabilitu.
  • Interiérové a exteriérové aplikácie s vysokými estetickými požiadavkami. Vďaka kombinácii prírodného dreveného materiálu, z ktorého je hranol vyrobený, a technológie, ktorou je hranol vyrobený, možno hranol použiť aj v esteticky náročnejších projektoch, kde by klasicky vyzerajúce drevo nemuselo spĺňať estetické požiadavky.
  • Použitie v chemicky agresívnom prostredí.
  • Laminátové drevené hranoly sú osvedčeným stavebným materiálom, najmä pre vysoko namáhané stavebné konštrukcie, kde sa pri použití dreva vyžaduje vysoká pevnosť.

Konštrukcie z lepeného dreva BSH nie je potrebné ošetrovať impregnáciou, pretože drevo je už vysušené, a tak vzhľadom na nízku vlhkosť dreva nehrozí riziko hniloby (okrem chýb spôsobených nesprávnou manipuláciou alebo zle navrhnutým technickým riešením konštrukcie).